Bijzondere uitspraken over muziek

Allemaal luisteren we weleens muziek en iedereen heeft er zo zijn eigen gevoelens en gedachten bij. Dit gebeurde heel vroeger ook al.

Verschillende geleerde filosofeerden al over de manier waarop muziek in elkaar zit en hoe we het beleven.

Een aantal van deze bekende geleerde deden enkele bijzondere uitspraken over muziek en de voordelen voor de mens van muziek van vroeger tot nu.

Plato (ca. 427 v. Chr. – 347 v.Chr.)

In het leven van de oude Grieken speelde muziek een belangrijke rol. Daarom was er ook enorm veel sympathie voor. Muziek werd gespeeld bij vele activiteiten, zoals bij bruiloften, ceremonies en theaters.

Toen dacht men wel heel anders over muziek dan nu. Voor de Grieken hoorde muziek bij een solide basis voor de opvoeding. Waardoor het meer als studie werd gezien dan iets artistieks met een persoonlijke stijl.

Plato was misschien al zijn tijd vooruit en zag een nieuwe opkomen. Naar zijn mening was het doel van muziek aandachtig luisteren en kennis opdoen. De gedachte was dat er geen goede of verkeerde manier van muziek maken bestond, zolang men zich maar vermaakte.

Muziek in het middelpunt

Als het niet ging om vermaak, wat was volgens Plato dan de waarde van muziek? In zijn boek ‘de ideale staat’ geeft Plato weer hoe een ideale staat er volgens hem uit zou moeten zien.

De mannen die deze denkbeeldige staat moesten beschreven kregen de beste lichamelijke training en hoogste opleiding. Volgens Plato is muziek primair de belangrijkste drijfveer voor de geest.

Wanneer muziek in het middelpunt staat in de opleiding, dan zal een man zich ontwikkelen tot een bedachtzaam mens. Hierbij moet wel vermeld worden dat Plato geschreven poëzie ook onder muziek plaatste.

Arthur Schopenhauer (Danzig, 1788 – Frankfurt, 1860)

Arthur Schopenhauer was een Duits filosoof, die een uitgesproken pessimistische wereldbeschouwing formuleerde. Schopenhauer borduurde voort op het verlichtingsenken van Immanuel Kant.

Tevens was hij de eerste Westerse filosoof die denkbeelden uit de Oosterse filosofie verspreidde, na het moment dat zijn eigen werk tot dezelfde conclusies kwam als die van de Oosterse filosofen.

Schopenhauer was dan wel niet een hele bekende filosoof, maar bekendere namen als Freud en Einstein citeerden later wel uit zijn werk.

In het denken van Schopenhauer kreeg muziek een centrale plek. Het filosoferen over muziek staat volgens hem rechtstreeks in verband met ‘het geheim van de wereld’.

Muziek wijkt af van andere kunsten omdat het niet een voorstelling van de wereld weergeeft. Muziek geeft zelfs niets weer, toch kan het grote emotionele werking hebben op mensen.

Volgens Schopenhauer is muziek zo speciaal omdat bijvoorbeeld dramatische muziek niet de gevoelens van één persoon overbrengt, maar het hele gevoel van ‘drama’ bij mensen kan losmaken.

Aangezien muziek en andere kunst een prominente rol in zijn manier van denken heeft, wordt Schopenhauer ook wel ‘de filosoof van de kunstenaars’ genoemd.

Friedrich Nietzsche (Röcken, 1844 – Weimar, 1900)

Nietzsche was een beroemde en invloedrijke Duitse filosoof en dichter. Tevens een belangrijke aanhanger van de ideologie van Schopenhauer. Friedrich Nietzsche hechtte dan ook grote waarde aan muziek.

Alle kwaliteiten worden verbonden in de muziek: het kan ons opfleuren en blijdschap brengen met zijn zachte, melancholische melodieën. Het kan zelfs de weerstand van de meest krachtige karakters breken.

Het belangrijkste doel van muziek is toch om onze gedachten naar boven te leiden, zodat het ons ophemelt.

Mensen die niks om muziek geven zijn volgens Nietzsche niets meer dan domme wezens. De filosoof ging zelfs zo ver dat hij zei dat een leven zonder muziek een grote mislukking zou zijn.

Nietzsche componeerde en speelde dan ook zijn eigen muziek. Hij was een uitstekende pianospeler en schreef zelf gedichten.

 Muziek en filosofie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Volgens diverse geleerde zijn muziek en filosofie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens de hierboven genoemde geleerde is het belang van muziek enorm groot en heeft het een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid.